Sản phẩm
Phụ tùng
Sản phẩm hot

Bàn rà phẳng 517-103C (600x600x130mm)

15.310.000 ₫

Bản tin
Thống kê
Truy cập
312113
Online
1
Đặc trưng sản phẩm
Sản phẩm
Bàn rà phẳng đá granite 517-101C (300x300x100mm)

Bàn rà phẳng 517-101C (300x300x100mm)

4.250.000 ₫
Bộ căn mẫu  10 miếng cấp 0 (1-25mm)

Bộ căn mẫu 10 miếng cấp 0 (1-25mm)

5.630.000 ₫
Bộ căn lá 184-302S (0.03-0.5mm/13 lá)

Bộ dưỡng đo khe hở 184-302S (0.03-0.5mm/13 lá)

500.000 ₫
Bộ hiển thị 2 trục X,Y

Bộ hiển thị 2 trục X,Y (174-183E KA-212)

7.500.000 ₫
Bộ hiển thị  3 trục X,Y,Z

Bộ hiển thị 3 trục X,Y,Z (174-185E KA-213)

9.250.000 ₫
Bộ thước đo góc vuông 180-907B

Bộ thước đo góc vuông 180-907B

7.370.000 ₫
Bộ thước đo lỗ 511-711 (18-35mm/0.01mm)

Bộ thước đo lỗ 511-711 (18-35mm/0.01mm)

2.810.000 ₫
Đế Granite gá đồng hồ so  215-151-10

Đế Granite gá đồng hồ so 215-151-10

9.250.000 ₫
Đế từ 7011S-10

Đế từ 7011S-10

710.000 ₫
Đế từ gắn đồng hồ so 7010S-10

Đế từ gắn đồng hồ so 7010S-10

660.000 ₫
Đồng hồ so 1040S (0-3.5mm/0.01mm)

Đồng hồ so 1040S (0-3.5mm/0.01mm)

1.220.000 ₫
Đồng hồ so 2046S (0-10mm/0.01mm)

Đồng hồ so 2046S (0-10mm/0.01mm)

510.000 ₫
Đồng hồ so 2109S-10 (0-1mm/0.001mm)

Đồng hồ so 2109S-10 (0-1mm/0.001mm)

1.090.000 ₫
Đồng hồ so chân gập 513-401-10E (0-0.14mm/0.001mm)

Đồng hồ so chân gập 513-401-10E (0-0.14mm/0.001mm)

1.920.000 ₫
Đồng hồ so điện tử 543-401(0-12.7mm/0.01mm)

Đồng hồ so điện tử 543-401(0-12.7mm/0.01mm)

3.980.000 ₫
Đồng hồ so điện tử 543-500 (0-12.7mm/0.001mm)

Đồng hồ so điện tử 543-500 (0-12.7mm/0.001mm)

4.040.000 ₫
Đồng hồ so điện tử 543-505 (0-12.7mm/0.01mm)

Đồng hồ so điện tử 543-505 (0-12.7mm/0.01mm)

2.120.000 ₫
Dưỡng đo bán kính 186-110 (0.4-6mm/18 lá)

Dưỡng đo bán kính 186-110 (0.4-6mm/18 lá)

610.000 ₫
Máy đo độ nhám bề mặt cầm tay SJ-210 (0.75mN)

Máy đo độ nhám bề mặt cầm tay SJ-210 (0.75mN)

46.540.000 ₫
Ni vô điện tử Pro 360 (950-317)

Ni vô điện tử Pro 360 (950-317)

5.820.000 ₫
Ni vô điện tử Pro 3600 (950-318)

Ni vô điện tử Pro 3600 (950-318)

9.160.000 ₫
Ni vô thanh cân máy chính xác  (960-603)

Ni vô thanh cân máy chính xác 200mm (960-603)

8.710.000 ₫
Panme điện tử 293-100-10 (0-25mm/0.0001mm)

Panme điện tử 293-100-10 (0-25mm/0.0001mm)

23.180.000 ₫
Panme điện tử 293-185-30 (0-25mm/0.001mm)

Panme điện tử 293-185-30 (0-25mm/0.001mm)

3.830.000 ₫
Panme điện tử 293-250-30 (100-125mm/0.001mm)

Panme điện tử 293-250-30 (100-125mm/0.001mm)

6.530.000 ₫
Panme điện tử 293-252-30 (150-175mm/0.001mm)

Panme điện tử 293-252-30 (150-175mm/0.001mm)

7.050.000 ₫
Panme đo mép lon sắt  147-103 (0-13mm/0.01mm)

Panme đo mép lon sắt 147-103 (0-13mm/0.01mm)

2.150.000 ₫
Panme đo ngoài cơ khí 103-137 (0-25mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí 103-137 (0-25mm/0.01mm)

640.000 ₫
Panme đo rãnh  ngoài 422-230-30 (0-25mm/0.001mm)

Panme đo rãnh ngoài 422-230-30 0-25mm/0.001mm)

8.310.000 ₫
Panme đo trong cơ khí 145-185 (5-30mm/0.01mm)

Panme đo trong cơ khí 145-185 (5-30mm/0.01mm)

2.750.000 ₫
Panme đo trong điện tử 345-251-30 (25-50mm/0.001mm)

Panme đo trong điện tử 345-251-30 (25-50mm/0.001mm)

8.310.000 ₫
Thước  đo cao đồng hồ 192-132 (0-600mm/0.01mm)

Thước đo cao đồng hồ 192-132 (0-600mm/0.01mm)

18.380.000 ₫
Thước cặp du xích 530-118 (0-200mm/0.02mm)

Thước cặp du xích 530-118 (0-200mm/0.02mm)

920.000 ₫
Thước cặp cơ khí 160-151 (0-450mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí 160-151 (0-450mm/0.02mm)

7.670.000 ₫
Thước cặp cơ khí 160-153 (0-600mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí 160-153 (0-600mm/0.02mm)

7.760.000 ₫
Thước cặp cơ khí 530-104 (0-150mm/0.05mm)

Thước cặp cơ khí 530-104 (0-150mm/0.05mm)

660.000 ₫
Thước cặp cơ khí 530-109 (0-300mm/0.05mm)

Thước cặp cơ khí 530-109 (0-300mm/0.05mm)

2.210.000 ₫
Thước cặp cơ khí 530-119 (0-300mm/0.02mm)

Thước cặp cơ khí 530-119 (0-300mm/0.02mm)

2.060.000 ₫
Thước cặp điện tử 500-152-20 (0-200mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử 500-152-30 (0-200mm/0.01mm)

3.270.000 ₫
Thước cặp điện tử 500-196-30 (0-150mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử 500-196-30 (0-150mm/0.01mm)

2.410.000 ₫
Thước cặp điện tử 500-197-30 (0-200mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử 500-197-30 (0-200mm/0.01mm)

2.880.000 ₫
Thước cặp điện tử 500-506-10 (0-600mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử 500-506-10 (0-600mm/0.01mm)

13.660.000 ₫
Thước cặp điện tử 500-753-20 (0-200mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử 500-753-20 (0-200mm/0.01mm)

3.980.000 ₫
Thước cặp điện tử 500-754-10 (0-300mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử 500-754-10 (0-300mm/0.01mm)

6.790.000 ₫
Thước cặp điện tử 500-776 (0-150mm/0.01mm)

Thước cặp điện tử 500-776 (0-150mm/0.01mm)

4.750.000 ₫
Thước cặp điện tử 500-786 (0-150mm/0-6")

Thước cặp điện tử 500-786(0-150mm/0.01mm)

5.000.000 ₫
Thước cặp đồng hồ 505-732 (0-150mm/0.01mm)

Thước cặp đồng hồ 505-732 (0-150mm/0.01mm)

1.580.000 ₫
Thươc đo cao cơ khí 514-103 (0-300mm/0.02mm)

Thươc đo cao cơ khí 514-103 (0-300mm/0.02mm)

7.000.000 ₫
Thước đo cao điện tử 192-613-10 (0-300mm/0.01mm)

Thước đo cao điện tử 192-613-10 (0-300mm/0.01mm)

14.610.000 ₫
Thước đo cao điện tử 570-302 (0-300mm/0.01mm)

Thước đo cao điện tử 570-302 (0-300mm/0.01mm)

7.280.000 ₫
Thước đo cao điện tử 570-312 (0-300mm/0.01mm)

Thước đo cao điện tử 570-312 (0-300mm/0.01mm)

7.660.000 ₫
Thước đo cao điện tử 570-314 (0-600mm/0.01mm)

Thước đo cao điện tử 570-314 (0-600mm/0.01mm)

13.660.000 ₫
Thước đo cao đồng hồ 192-130 (0-300mm/0.01mm)

Thước đo cao đồng hồ 192-130 (0-300mm/0.01mm)

8.170.000 ₫
Thước đo độ dày  điện tử 547-400S (0-12mm/0.001mm)

Thước đo độ dày điện tử 547-400S (0-12mm/0.001mm)

9.920.000 ₫
Thước đo độ dày  điện tử 547-401 (0-12mm/0.001mm)

Thước đo độ dày điện tử 547-401 (0-12mm/0.001mm)

9.420.000 ₫
Thước đo độ dày đồng hồ 7301 (0-10mm/0.01mm)

Thước đo độ dày đồng hồ 7301 (0-10mm/0.01mm)

1.040.000 ₫
Thước đo goc vạn năng 187-907

Thước đo goc vạn năng 187-907

3.630.000 ₫
Thước đo sâu 527-121 (0-150mm/0.02mm)

Thước đo sâu 527-121 (0-150mm/0.02mm)

1.650.000 ₫
Thước đo sâu điện tử 571-212-30 (0-200mm/0.01mm)

Thước đo sâu điện tử 571-212-30 (0-200mm/0.01mm)

6.210.000 ₫
Thước đo sâu điện tử 571-251-20 (0-150mm/0.01mm)

Thước đo sâu điện tử 571-251-20 (0-150mm/0.01mm)

6.570.000 ₫
Thước quang AT715-300mm(539-805)

Thước quang AT715-300mm(539-805)

7.500.000 ₫
Phụ tùng